[lang]

Чтобы получать статьи по эл. ​почте, заполните ваши данные здес

Ревивим

Ревивим — Рав Элиэзер Меламед

Завещание рава Узиэля, благословенна память праведника: наследие для поколений

בימים אלה, כאשר אנו חוגגים שבעים שנה לפטירתו של הרב הראשי לישראל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, ברוך זכרם של הצדיקים, אנו מצטטות מצוואתו, המדברת על החשיבות הבלתי נמנעת של קיום תורה ומצוות; על המטרות שאותן חתר כרב ראשי. הצוואה מכילה דברי תודה ובקשות מחילה וכן התבוננות מעמיקה בשלבי תהליך הגאולה של העם היהודי, לו היה עד במהלך שנות חייו.

הרב הגדול – הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

בכ»ד אלול חגגנו שבעים שנה לפטירתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, ברוך זכרם של צדיקים (1880-1953). הוא היה מגדולי הרבנים בדורנו והרב הספרדי הראשון של מדינת ישראל (ראשון לציון).

נראה כי בהבנת הלכות ההלכה בהיבט הצרכים הלאומיים של עם ישראל, הרב עוזיאל היה גדול רבני דורו, דור הקמת המדינה ושיבת היהודים הפזורים ברחבי העולם אליו. כחכם גדול בתורה, הוא הבין לעומק את מציאות תקופתו, ולכן פסיקותיו מאוזנות להפליא, והניח בהן תשתית איתן להמשך לימוד ההלכה .בנושאים שעלו בעת החדשה. תכונות נפשו היו מובחנות גם בגובה ובאצילות. הוא לא היה נתון לתשוקה לעושר ולכבוד, או לנטייה לנפוטיזם. הוא היה פשוט וידידותי עם כולם, תמיד שאף לשלום וידע ליישב בין בני זוג מתקוטטים ופלגים יריבים. אף על פי שהחזיק בעמדות ברורות בנושאים רבים, בזכות צדקתו ורצונו לשלום, גם בעלי המחלוקת הנואשים ביותר לא יכלו להסתכסך עמו. גדולתו בתורה כרב וכפוסק הייתה כה ברורה, עד שכאשר מועמד לתפקיד סגן הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל הספרדית, הרב יעקב מאיר, ולימים הרב הראשי של מדינת ישראל, שם. לא היה מועמד אחד שרצה להתחרות בו. היה ברור שרק הוא, ולא אף אחד אחר, צריך להיות במצב הזה. וכך, עד מותו, ייצג את התורה ואת העם היהודי בכבוד ובצניעות.

 

הרקע והמשפחה שלו

הרב עוזיאל נולד למשפחה השייכת למשפחת אצילים של צאצאי רבנים שגורשו מספרד. לאחר הגירוש התיישבו אבותיו בעיר היוונית סלוניקי, שהייתה בשליטת האימפריה העות’מאנית. במאה ה-18 עברה המשפחה לארץ ישראל, והרב עוזיאל עצמו נולד בירושלים, בנו של הרב יוסף רפאל, יו»ר בית הדין הרבני של העדה הספרדית בעיר. גם משפחת אמו צאצאי גולים ספרדים שהתיישבו בטורקיה. ממשפחתה הגיעו גם רבנים וחכמי תורה מפורסמים. הרב עוזיאל היה נינו של הרב חיים דוד חזן, הרב הראשי הספרדי של ארץ ישראל, שאביו, הרב רפאל חזן, כיהן אף הוא בתפקיד זה. שניהם, אב ובנו, היו תחילה רבנים באיזמיר, ולאחר מכן עלו לארץ ישראל והתמנו שם, בזה אחר זה, לרבנים ספרדים ראשיים.

 

צוואת הרב עוזיאל

נציג כאן קטעים מצוואתו המפורסמת (הכותרות ניתנות על ידי).

 

מבוא

«אשבח את ה’ בכל לבי במועצת הישרים ובקהילתם» ( תהלים , יא, א) — כי הביא אותי לעולם הזה כצאצא של אבותינו הקדושים ונתן לי מורים ומדריכים נפלאים. , חסידים וישרים, וכולם יחד הראו לי את הדרך בה הלכתי כל חיי, והדריכו אותי במעשים שאמונים עלי לעשות עלי אדמות. בזכותם התחלתי לשרת את עמנו כבר בצעירותי — תחילה כמורה ומורה תורה בתלמוד תורה ובישיבת «תפארת ירושלים», בבית המדרש «דורש ציון», שם למדתי בעצמי בצעירותי. , ואחר כך בבית המדרש לרבני חברת עזרא.

משם לקחו אותי והעלו אותי לתפקיד רב — תחילה של יפו, ​​תל אביב והיישובים החקלאיים היהודיים, ולאחר מכן רבה של הקהילה הקדושה של סלוניקי (שהייתה במשך שלוש מאות שנים הקהילה הגדולה ביותר של צאצאי יהודים שגורשו מספרד , המונה כ-80 אלף יהודים — מחבר). לאחר מכן, הקהילה הקדושה הזו, למרירות ליבי הגדולה, נהרסה כליל בידיהם העקובות מדם ומגפיים המחוספסות של הנאצים הארורים, ימח זכרם מעל פני האדמה ללא זכר! אז הפכתי שוב לרב תל אביב ויפו, ובשנים האחרונות — הרב בירושלים עיר הקודש לתפארתנו והדר שלנו, בה אני גר היום, ושם אני מקווה, בבטחה בחסדי ה’. לחיות בצלילות נפשית עד יומי האחרון.

 

לעורר את אהבתם של אנשים לתורה ולכל יהודי

במהלך שירותי לעם כרב, הצבתי לעצמי שתי מטרות עיקריות, שהיו הכוכב המנחה שלי והאור לרגלי: ללמד את תלמידיי את התורה, להפיץ בעם את אהבת התורה והמצוות, למען ארץ ישראל וקדושתה להתעורר בליבנו ישנה אהבה ללא תנאי לכל גבר יהודי ולכל אישה יהודייה, לכל העם בכללותו ולקדוש ברוך הוא.

וכן לכונן שלום בעם, כדי שישלוט שלום בגופו ובנפשו של כל גבר יהודי וכל אשה יהודייה, בדיביהם ובמעשיהם, במחשבותיהם ובמשפטי ליבם, במעשיהם ובתכניותיהם, בביתם ובהמשך. ברחוב, בערים ובכפרים. להביא שלום אמיתי ובר קיימא לבתי ומשפחות עם ישראל, בכל חוגיו החברתיים והפוליטיים, ולקדם שלום בין עם ישראל לאביו שבשמים.

 

אהבת ה’ ואהבת עם ישראל מגיעות מאותו מקור

למעשה, שתי המשימות הללו מייצגות שלם אחד, כי שתיהן מגיעות ממקור אחד — התורה הקדושה, אשר נשלחה אלינו על ידי האל החי, שליט היקום, מלך ישראל הקדוש. הוא נתן לעמנו את התורה — תורת האמת, שעליה נאמר: «דרכיה נעימים וכל נתיבותיה שלום» ( משלי ג, יז). שתי המטרות הקדושות הללו הן שליחות נפשי ומשמעות חיי, ואליהם אני מכוון את דרכי. מדי יום נשמעת תפילה משפתי: «תן לי עצתך, הדרך אותי בנתיביך ושלח שלום ואמת לכל עמך ישראל למען יאהבו ויקדשו את שמך!»

כמובן, לא הצלחתי להשיג אפילו חלקית את המטרות הללו, שהפכו לבסיסיות בחיי. אבל אני יודע, והקב»ה, שיודע את כל הסודות, יודע, ועם ישראל יודע, שדווקא זו הייתה כוונתי העיקרית, ועל כך נשאתי תפילות יום אחר יום.

 

הכרת תודה על כל הדברים הטובים שנשלחו אליו מלמעלה

ועתה, כשאצטרך להיפרד מכם במהרה, אחיי ואחיותיי האהובים, מורי ומורי, כל עם ישראל, כי בקרוב אצטרף לאבותינו ולכל היהודים הנמצאים במנוחה בעולמות העליונים — אני רוצה להביע את תודתי העמוקה מכל הלב לכל אחד ואחד על הכבוד הגדול שהענקת לי, כבוד גדול בהרבה ממה שאני, חסר חשיבות במעשים ובחכמה, ראויים לו. ועל החום שהקפת אותי בו; ועל ההכנסה הגונה שהענקת לי באהבה, ובזכותה חיינו אני עצמי וכל בני ביתי תמיד בשפע, בלי לדעת דאגות. הקב»ה, אלוהינו, יהיה איתך !

 

מבקש סליחה

ויחד עם זאת, אני מבקש מכם לסלוח לי לחלוטין על החטאים והעוונות שעשיתי, על העלבונות והעלבונות שגרמתי לחלקכם, ברמה הציבורית והאישית. וגם אם לא הספקתי לכפר על חטאי במהלך חיי, דעו והאמינו שעשיתי אותם שלא בכוונה, וכי כבודם ורצונותיהם של כל היהודים, גברים ונשים, ונציגי כל חוגי עמנו, הם מאוד חשוב ויקר לי. ובכל זאת, בהחלט ייתכן שגם אני, כמו כל אדם בשר ודם, יכולתי לבצע פעולות שגרמו עבירה על אחד מכם, או לגרום נזק בלתי צפוי לאחד מכם. לכן, אני שוב מתפלל אליך: אנא סלח לי ותנו לנפשי לנוח.

באשר לעצמי, אני מעיד לפני הקב»ה ולפני כל האנשים שאיני נוטר טינה לאף אחד מעמנו הקדוש. וגם אם היו מי שדיברו עלי, ישירות או מאחורי גבי, דברי תוכחה ועלבון, כבר סלחתי להם לגמרי. אני סולח לכל אחד ואחד, גברים ונשים, לכל עם ישראל, ואומר להם: «שלום עליכם שלום עליכם, קרוב ורחוק!»

 

 

ראשית גאולת העם היהודי

ושוב אני אומר: הקשיבו, אחים ואחיות אהובים, כל עמי, ושהעליון אלוהינו ישמע אתכם! נס גדול אירע בדורנו כאשר יד ימינו האדירה הופיעה לפנינו, והוא קם למען עמו הנבחר, אסף את היהודים הפזורים בעולם והביא אותם לארץ ישראל, נחלת אבותינו, ויישב אותנו. כאן, והתחלנו להתיישב ולהחיות את אדמתנו.

תהליך זה של חזרה המונית של יהודים לארץ ישראל, אשר אנו עדים לו בעשורים האחרונים, הפך לליבה של הגאולה הקרובה של העם היהודי. השעה נפלה, ומה שתכנן הבורא מראשית הבריאה, כשבחר לעצמו את עם ישראל וארץ ישראל, התגשם. השעה נפלה, והוא הפיח רוח של נחישות ואומץ בלבם של החלוצים האמיצים שלנו. הוא הניח את כתר הניצחון על ראשיהם ונתן לנו את הארץ הזאת, כפי שנשבע לאבותינו.

 

קיום מצוות התורה יביא שלום על כל הארץ

זכרו ואל תשכחו זאת לעולם, חשבו על זה לעומק, דעו והאמינו שכל זה נעשה ביד הבורא, כי הוא רצה לקיים את שבועתו, אשר אמרו לנו עליה נביאיו הקדושים, ולתת לעמנו ולעמנו. כל הארץ שלום נצחי. לכך הציב תנאי — קיום התורה והמצוות על ידי עם ישראל. זה יקדש את עמנו בכל העולם, וכן את שם העליון ומשיחו המושיע, וכל העמים ילמדו שיש אלוהים אחד ועל אמונה בו. והאמונה הזאת תביא על כנפיה שלום אמיתי ובר קיימא לנו ולכל העמים, ויפסיקו לעשות צרות זה לזה ולהעמיד אנשים, מדינות ועמים זה על זה, כי יכירו כולם את ה’ בורא שמים. ואדמה, כמו שנאמר: «לא יעשו רע ולא ישמידו בכל הר קדשי, כי תמלא הארץ ידיעת ה’ כמלא מים מים» (ישעיהו , 11:).

אני מסיים את דברי בברכה ואומר: יהי עמכם העליון אלוהינו כמו שהיה עם אבותינו. שלא יעזוב אותך, שלא יעזוב אותך, ויפתח ליבך ללכת בדרכיו. שמור את מצוותיו, והם יביאו לך טוב כל ימי חייך.

 

קריאה להתחזק בקיום התורה והמצוות

דעו זאת, כל בית ישראל, היושבים בארץ הפוריה, אשר נתן ה’ עליון נחלה לאבותינו ולנו. חזרו לתורתו הקדושה, למדו אותה ולמדו את צאצאיכם, וידעו שהתורה הזו באה ממקור טהור — ממשה רבנו עצמו, ומהנביאים הקדושים, ומחכמי ישראל בכל הדורות. שמור את כל מצוותיה וחוקיה, כנדרש בהלכה , כי «יראת ה’ טהורה ונמשכת עד עולם, חוקי ה’ אמת כולם צודקים» ( תהילים) ., 19:10). וזכור תמיד באהבה את דברי משה גדול הנביאים איש האלוהים: «ויצוה אותנו ה’ לעשות את כל החוקים האלה לירא את ה’ אלוקינו למען ייטב עמנו תמיד הוא עלול לעזוב אותנו לחיות כמו שאנחנו חיים עכשיו. וייחשב לנו כצדק אם נמלא בנאמנות את כל המצוות האלה לפני ה’ אלוקינו כפי שציווה אותנו» ( דברים כ»ו, ז).

 

להתרחק מכל מחלוקת ומריבה, לחזק את השלום והאחדות בעם ישראל

וגם, כמו תפוח עינך, שמרו שלום בעמנו ובמדינתנו, כמו שנאמר: «הם אהבו אמת ושלום». כי מריבות ומחלוקת הם האויבים המסוכנים ביותר שלנו, הם כמו להבה בוערת לצאצאי יעקב, כמו ריקבון שחדר לעצמות. לעומת זאת, שלום ואחדות הם היסודות המתמשכים של הקיום הלאומי של העם היהודי, שהוא נצחי. עמנו תמיד יעמוד על עמודי השלום והאחדות. שלום ואחדות הם הערוצים עצמם שבאמצעותם מגיעות אלינו הברכות האלוהיות מלמעלה. הם מקורות של שפע וטוב עילאי. הם הבסיס לאומץ ולחוסר הפחד של העם היהודי.

שמרו על שני היסודות הללו מקודשים והסתמכו עליהם, כדי שאנשינו יתמלאו באומץ ובחוסר פחד. נתק מעצמך את כל הכוחות ההרסניים הסוגרים סביבנו כטבעת וחונקים אותנו, מבקשים להשמיד ולמחוק את עם ישראל ואת תורתו הקדושה מעל פני האדמה.

הסר את כל מה שזורע מחלוקת ואי-אחדות במחנה שלנו ובמדינתנו, וחזק את כל מה שמקדם שלום ואחדות. ואז יהיה מחנהנו טהור וקדוש, מחוזק ומלא אחדות. עמנו יעמוד כחומה, וכוח הרשע והחורבן לא יפחד מהם. והעליון, המקים שלום במרומיו, יעפיל עלינו בשלום ובשלווה, ויברך אותנו, כמו שאמר משה מורנו: «הרבך ה’ אלוהיך ועתה אתה רב ככוכבי גן העדן. ה’ אלוהי אבותיכם יוסיף לכם פי אלף את אשר אתם עתה, ויברכם אשר דיבר אליכם» ( דברים א’, י’-י»א).

אחיי ואחיותי האהובים, נפרדתי מכם למען החיים בעולם הנצחי, ומברך אתכם, ומאחל לכם שלום וטוב, והצלה מכל צרותיכם, ותחיית מלכות ישראל, שיקום בית המקדש בירושלים עיר הקודש.

בן ציון מאיר חי עוזיאל

«Вновь ожило сердце мое, и душа моя цветет»

«Когда я вернулась на работу через несколько недель после теракта, мы начали разучивать с учениками стихотворение рава Кука «Возрадуется сердце мое» в рамках подготовки к семинару конца года. И там была строчка, при чтении которой у меня каждый раз перехватывало дыхание, и я никак не могла прочесть ее спокойно. Она звучит так: «Вновь ожило сердце мое, и душа моя цветет». Я не верила, что это еще возможно. Не верила, что сердце мое когда-нибудь вновь оживет. И не только оживет, но будет радоваться и цвести».

Законы Йом Кипура

Этого также должны остерегаться больные сахарным диабетом, для которых не было найдено стабильного лечения. Когда возникает опасение, что, если они будут есть маленькими порциями, то питания окажется недостаточно, они должны есть как обычно. Лучше, чтобы они молились в синагоге в миньяне и раз в несколько часов ели более шиура, нежели, стремясь исполнить заповедь самым великолепным образом (ле-меѓадрин), ели маленькими порциями и из-за этого не пошли в синагогу

Если Рош ѓа-Шана выпадает на субботу

Иногда кажется, что достоинства народа Израиля подчеркиваются за счет других народов, но на самом деле все наоборот. Главное достоинство Израиля заключается в том, что он хочет принести благо и благословение всем людям в мире. Именно поэтому, когда евреи вошли в Землю Израиля и согласились нести ответственность друг за друга, они также записали Тору на семидесяти языках, чтобы она была понятна всем народам мира

Должность раввина общины без зарплаты и достойная зарплата учителям

Однажды рабби Йеѓуду Альтера (Сфат Эмет) спросил один из его хасидов, раввин, глубоко знавший Тору, стоит ли ему принять раввинскую должность, которую ему предлагали в одной из общин. Сфат Эмет ответил: «Я был бы больше рад за тебя, если бы ты стал сапожником». Некоторое время спустя этот хасид пришел к рабби Йеѓуде и принес ему пару сапог, которые он изготовил собственноручно.

Существует ли ѓалахический запрет на употребление трансжиров?

Радость жизни является настолько фундаментальным компонентом здоровья, что некоторые исследователи утверждают: люди, которые сообщают о большем удовлетворении и счастье, живут в среднем почти на десять лет дольше, чем несчастные люди. Поэтому иногда есть основания опасаться, что отказ от продуктов, которые очень важны для человека, может нанести больший вред его здоровью

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *